بایننس چه میکند؟

بعد از کاهش مقدار برداشتی بایننس به اکانتهای وریفای نشده در حد 0.06 ، اکنون شروع به غیرفعال نمودن معاملات فیوچرز در کشورهایی اروپایی نموده.

این عمل در جوابیه درخواست کشورهایی اروپایی از بایننس به معاملات آتی گره زده شده است.

اکثر کشورها از بایننس خواسته اند تا کاربرانی که از آی پی آن کشورها استفاده میکنند را شناسایی و درخواست احراز هویت نماید.

بانکهای جهان برای مقابله با ارزهای تورمی ، فرار از مالیات و پولشویی تصمیم های فوق را اتخاذ کرده اند.

حال باید دید بایننس با محدود کردن کاربران محبوبیت خویش را از دست میدهد؟؟